Stowarzyszenie powstało

w 2015 roku

Województwo mazowieckie to miejsce bliskie naszemu sercu, utożsamiamy się z nim i chcemy inicjować i wspierać jak najwięcej działań, które pozytywnie wpłyną na aktywność społeczno –zawodową mieszkańców.

ZESPÓŁ KAS

Agnieszka Sekulska

Prezeska 

Ekonomistka, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz
Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Specjalizuje się w współpracy z podmiotami
realizującymi przedsięwzięcia finansowane ze środków Unii Europejskiej (samorząd terytorialny,
przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe).
Doświadczony trener i doradca (akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 2004
roku). Trener (2003-2007) i konsultant (2006-2007) Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw funkcjonującego w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach
2005-2007 trener i doradca Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (akredytacja
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).
Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu państwa,
samorządowych oraz UE, takich jak Program Phare 2003 i fundusze strukturalne: SPO RZL, ZPORR, PO
KL (FIO, Phare 2003, SPO RZL 1.6, SPO RZL 1.1, ZPORR 2.3, LEADER+; EQUAL, PO KL: 6.1.1, 8.1.1, 8.1.2,
9.1.2, 9.2, 9.5). Programy przeznaczone dla osób bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy,
poszukujących pracy, odchodzących z rolnictwa, a także programy ukierunkowane na rozwój terenów
wiejskich i instytucji aplikujących o środki unijne, m.in. Centrum Rozwoju Lokalnego – Regionalny
Ośrodek Szkoleniowy EFS na Podkarpaciu (2005-2006) oraz Regionalny Ośrodek EFS w Rzeszowie
(2007).

Marlena Tchórzewska

Koordynatorka projektów szkoleniowych.
Doradca zawodowy i pośrednik pracy z ponad 5 letnim doświadczeniem zawodowym.
Prowadzi indywidualne oraz grupowe spotkania z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.
Pomaga w poznaniu świata zawodów, własnych zainteresowań i predyspozycji, a także w wyborze
zawodu, kierunku kształcenia, planowaniu ścieżki edukacyjnej, określeniu obszarów doskonalenia
zawodowego lub przekwalifikowania, sposobu potwierdzenia kwalifikacji, podjęciu lub zmianie pracy
i aktywnym poruszaniu się po rynku pracy. Wspiera proces uczenia się oraz adaptacji do nieustannie
zmieniających się warunków i otoczenia na rynku pracy.
Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Konrad Budzynski

Opiekun Wolontariuszy. 

Absolwent kognitywistyki na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu specjalizujący się specjalizujący się w optymalizacji działania procesów
poznawczych i ich związku z ogólnym dobrostanem psychofizycznym. Wieloletni działacz w
organizacjach pozarządowych, uczestnik i koordynator wielu długotrwałych działań wolontariackich,
prowadził Neurorehabilotację w formie wolontariatu, tworzył ćwiczenia terapeutyczne, angażuje
ludzi do pracy wolontariackiej, Dodatkowo działa w wolontariacie na Wyższej Szkole Handlowej,
gdzie kontynuuje studia na kierunku psychologia.

Kinga Neska

Pracownik administracyjno-biurowy. 

Posiada wiedze i doświadczenie w
administrowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy rządowych, samorządowych i
norweskich.

Statut Stowarzyszenia

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Kontakt

26-600 Radom ul. Kilińskiego 15/17 (drugie piętro)

Tel. 882 777 067

Email: kas.stowarzyszenie@gmail.com