Nasi Wolontariusze działają na rzecz promowania świadomości i zrozumienia zdrowia psychicznego poprzez edukację, wsparcie emocjonalne oraz budowanie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami życia, co przyczynia się do tworzenia zdrowszej i bardziej wspierającej społeczności.

Działania na rzecz młodzieży:

Kształtowanie świadomości:

Uświadomienie młodym ludziom znaczenia zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze stresem, wzbogacanie wiedzy psychologicznej.

Budowanie umiejętności życiowych:

Wspieranie rozwoju umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z presją czy negatywnymi emocjami.

Umacnianie samowiedzy:

Pomaganie młodzieży w zrozumieniu własnych potrzeb, emocji, granic
oraz w budowaniu zdrowego poczucia wartości.

Działania dla seniorów:

Zachęcanie seniorów do utrzymywania aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej, co korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne.

Dostarczenie informacji na temat zdrowia psychicznego, radzenia sobie z samotnością, podtrzymywania motywacji oraz samopoczucia emocjonalnego w starszym wieku.