Misja

Nasza misja polega na wspieraniu aktywności społecznej oraz promowaniu zdrowia psychicznego poprzez tworzenie różnorodnych wydarzeń, zajęć edukacyjnych i psychoedukacyjnych. Nasza aktywność opiera się na promowaniu wartości takich jak empatia, akceptacja i wzajemne wsparcie, tworząc przestrzenie, które wspierają zdrowie psychiczne oraz aktywność społeczną.

Wizja

Naszą wizją jest społeczność, w której każdy członek ma możliwość rozwijania swoich pasji, rozbudzania ciekawości, nabywania nowych umiejętności oraz tworzenia wartościowych relacji społecznych. Chcemy budować społeczeństwo, w którym aktywność społeczna jest nie tylko doceniana, ale także promowana jako element zdrowego stylu życia, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia psychicznego i jakości życia. Nasza organizacja to miejsce otwarte na różnorodność i przełamywanie barier, stwarzając warunki sprzyjające zrozumieniu, akceptacji oraz wzajemnemu wsparciu. Dążymy do budowania inspirującego środowiska, które pobudza do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dbania o swoje zdrowie psychiczne, tworząc wizję społeczeństwa, w którym każdy ma możliwość pełnego rozwoju i wsparcia