Pośrednictwo pracy

Dla przedsiębiorców: pomoc w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników. Dla poszukujących pracy: pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia; pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Współpraca z urzędami pracy i innymi instytucjami rynku pracy.

Wizyty studyjne

Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych do przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych oraz samorządów z terenu województwa mazowieckiego. Pod indywidualne potrzeby Klienta organizacja wizyt tematycznych na terenie całej Polski.

Wsparcie psychologiczne

Polegające na diagnozie indywidualnych potrzeb i potencjale psychologicznym osób, które chcą zmienić lub podjąć pracę.

Szkolenia

Dla przedsiębiorców: pomoc w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników. Dla poszukujących pracy: pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia; pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Współpraca z urzędami pracy i innymi instytucjami rynku pracy.Kompleksowa organizacja i prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych, w tym szkoleń specjalistycznych (wybór trenerów, przygotowanie programu szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych i miejsca szkolenia). Organizacja egzaminów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Organizujemy szkolenia zawodowe oraz z kompetencji miękkich.

Doradztwo zawodowe i personalne

W zakresie możliwości zawodowych dla osób, które chcą podjąć lub zmienić pracę. Pomoc w wyborze zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę potencjału osoby, przeprowadzanie indywidualnych rozmów oraz testów. Pomoc w wyborze ścieżki kariery zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami, udzielanie informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.