O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało w 2015 roku

Województwo mazowieckie to miejsce bliskie naszemu sercu, utożsamiamy się z nim i chcemy inicjować i wspierać jak najwięcej działań, które pozytywnie wpłyną na aktywność społeczno –zawodową mieszkańców.

Prezeska

Agnieszka Sekulska

Ekonomistka, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Specjalizuje się w współpracy z podmiotami realizującymi przedsięwzięcia finansowane ze środków Unii Europejskiej (samorząd terytorialny, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe). Doświadczony trener i doradca (akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 2004 roku). Trener (2003-2007) i konsultant (2006-2007) Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw funkcjonującego w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2005-2007 trener i doradca Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu państwa, samorządowych oraz UE, takich jak Program Phare 2003 i fundusze strukturalne: SPO RZL, ZPORR, PO KL (FIO, Phare 2003, SPO RZL 1.6, SPO RZL 1.1, ZPORR 2.3, LEADER+; EQUAL, PO KL: 6.1.1, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.2, 9.2, 9.5). Programy przeznaczone dla osób bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy, poszukujących pracy, odchodzących z rolnictwa, a także programy ukierunkowane na rozwój terenów wiejskich i instytucji aplikujących o środki unijne, m.in. Centrum Rozwoju Lokalnego – Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS na Podkarpaciu (2005-2006) oraz Regionalny Ośrodek EFS w Rzeszowie (2007).
Koordynatorka projektów szkoleniowych.

Marlena Tchórzewska

Doradca zawodowy i pośrednik pracy z ponad 5 letnim doświadczeniem zawodowym.
Prowadzi indywidualne oraz grupowe spotkania z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.
Pomaga w poznaniu świata zawodów, własnych zainteresowań i predyspozycji, a także w wyborze
zawodu, kierunku kształcenia, planowaniu ścieżki edukacyjnej, określeniu obszarów doskonalenia
zawodowego lub przekwalifikowania, sposobu potwierdzenia kwalifikacji, podjęciu lub zmianie pracy
i aktywnym poruszaniu się po rynku pracy. Wspiera proces uczenia się oraz adaptacji do nieustannie
zmieniających się warunków i otoczenia na rynku pracy.
Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Opiekun Wolontariuszy.

Konrad Budzynski

Absolwent kognitywistyki na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu specjalizujący się specjalizujący się w optymalizacji działania procesów
poznawczych i ich związku z ogólnym dobrostanem psychofizycznym. Wieloletni działacz w
organizacjach pozarządowych, uczestnik i koordynator wielu długotrwałych działań wolontariackich,
prowadził Neurorehabilotację w formie wolontariatu, tworzył ćwiczenia terapeutyczne, angażuje
ludzi do pracy wolontariackiej, Dodatkowo działa w wolontariacie na Wyższej Szkole Handlowej,
gdzie kontynuuje studia na kierunku psychologia.

koordynatorka wolontariuszy

Ewelina Białkowska

Studentka ostatniego roku psychologii oraz resocjalizacji z socjoterapią. Od kilku lat działa jako wolontariuszka na rzecz drugiego człowieka. Wierzy w to, że wspólnie z wolontariuszami realizując działania z zakresu psychoedukacji pomoże młodzieży w radzeniu sobie z różnorodnymi życiowymi wyzwaniami. Własne doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w urzędach (gminy i skarbowym), na recepcji w Parku Przemysłowym, w firmie z branży kosmicznej oraz licznych warsztatach i praktykach z dziedziny psychologii.

Animator. Specjalista od komunikacji.  

Filip Zalewski

Absolwent studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ekonomia). Przez 6 lat pracownik administracji publicznej (Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli), odpowiedzialny m.in. promocję Powiatu, współpracę ze środkami masowego przekazu oraz za organizację otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim. W tym czasie pełnił także funkcję animatora partycypacji publicznej w Powiecie Stalowowolskim w ramach ogólnopolskiego projektu „Decydujmy Razem”, realizowanego w partnerstwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Centrum Aktywności Lokalnej. W ramach projektu korzystając z narzędzi partycypacji publicznej wspólnie ze społecznością Stalowej Woli opracował Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim. Autor kilkunastu artykułów na temat ochrony i promocji zdrowia oraz wywiadów z lekarzami różnych specjalizacji. W latach 2014 – 2015 Główny Specjalista ds. Komunikacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Wo