Projekt pn. „SENIOR W SIECI NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII”

Projekt dofinasowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+ na lata 2021-2025

Odbiorcy projektu to 40 osób:

 • seniorzy – 60 +, mieszkańcy gminy: Skaryszew/Orońsko/Szydłowiec/Radom
 • osoby nieaktywne zawodowo
 • narażone na wykluczenie cyfrowe i społeczne
 •  20% osób niepełnosprawnych
 • o niskich dochodach
 • odczuwające samotność, których rodziny mieszkają z dala od nich
 • osoby, których dzieci, wnuki mieszkają za granicą

Pierwszeństwo będą miały osoby, mieszkające same.

Projekt pn. „Niezawodny Senior” realizowany jest w ramach dotacji programu Aktywni+.

1. Warsztaty Bezpieczeństwo w Internecie i obsługi nowych technologii,

termin od 30.06.2023 do 11.11.2023

20 godzin dydaktycznych na grupę

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych (internet/ tablet/laptop/komputer/ smartfon) w życiu codziennym.

Seniorzy zapoznają się z :

• Podstawowymi funkcjami komputera, wizerunek, komunikatory.

• Przeglądaniem i analizą informacji.

• Narzędziami służącymi ochronie, bankowość elektroniczna.

• Komunikacją z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji

• Komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

• Aktywnością obywatelską online

• Zakładaniem poczty elektronicznej e-mail

• Ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem w Internecie.

• Stosunkami towarzyskimi i rozwijaniem hobby. Profile w mediach społecznościowych.

2. Działania wspierające proces nauczania- czyli, warsztaty z zakresu technik

zapamiętywania: termin 30.06.2023 do 11.12.2023

5 godzin zajęć dydaktycznych na grupę

Celem działań wspierających jest wsparcie pamięci seniorów, co usprawni proces dydaktyczny. Działanie to ma za zadanie usprawnić pamięć uczestników projektu, będzie realizowane angażując nowoczesne technologie takie jak smartfon/tablet i dostępne darmowe aplikacje. Zajęcia będą odbywać się z użyciem nowych technologii, dostępnych aplikacji wspomagających ćwiczenia pamięci.

3. Działania animacyjno-integracyjne

termin 01.07.2023 do 20.12.2023

W ramach tych działań zaplanowano:

a/ Szkolenie z zakresu jak dbać o własny dobrostan psychiczny, jak się włączyć w działania wolontariackie, obszary włączenia seniorów w wolontariat – spotkania z psychologiem, animatorem ds. włączenia w wolontariat.

15 godzin szkoleń na grupę

Tematyka szkolenia:

 • Pierwsza pomoc psychologiczna – jak? gdzie? kiedy? Komu?
 • Ciało, myśli, emocje, zachowanie – jako zasoby i obszary do rozwoju u pomagaczy i pomagających.
 • Jak wspierając innych zadbać o siebie?
 • Metody prewencji wypalania w niesieniu pomocy innym

b/Wyjście do teatru lub kina;

c/Wyjazd studyjny, pokażemy zastosowanie nowych technologii w życiu kulturalnym ;

Projekt pn. „Niezawodny Senior” realizowany jest w ramach dotacji programu Aktywni+.