Punkt Informacyjno-Edukacyjny: uzyskaj właściwą informację

Nasz projekt stanowi odpowiedź na coraz poważniejsze problemy psychiczne dzieci, młodzieży  w Radomiu, którzy często nie posiadają wiedzy o: tym  gdzie się zgłosić by uzyskać pomoc w sytuacji kryzysu psychicznego, chorobach psychicznych, ich leczeniu. 

Celem główny projektu jest ułatwienie dostępu do bieżącej oferty wsparcia dla dzieci i młodzieży do 19 r.ż   z Radomia borykających się z problemami w  obszarze zdrowia psychicznego 

W ramach projektu uruchomimy  punkt informacyjno-edukacyjny (PIE), w których rodzice, nauczyciele, opiekunowie i specjaliści oraz młodzież  z Radomia będę mogli uzyskać pierwsze wsparcie i informacje na temat tego w jaki sposób skutecznie radzić sobie z problemami psychicznymi i emocjonalnymi, a także tego jak i gdzie lokalnie można uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Ponadto przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-informacyjna na temat problemu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży i jak na nie reagować.

Projekt zakłada realizację szeregu działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i prewencji zaburzeń psychicznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz społeczności lokalnej, które:
  • zwiększą wiedzę na temat zaburzeń emocjonalnych wśród radomian, poprzez Prowadzenie Punktu Informacyjno-Edukacyjnego
  • przyczynią się do umiejętnego rozpoznania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży przez nie same dzięki działaniom edukacyjnym,
  • pozwolą na skuteczniejsze działania podejmowane przez rodziców w sytuacjach kryzysowych 
  • uwrażliwią społeczność lokalną na temat skali problemu zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży dzięki większemu zaangażowaniu lokalnych środków masowego przekazu i zorganizowaniu 2   inicjatyw z zakresu promocji zdrowia psychicznego we współpracy z innymi organizacjami i młodzieżą ze szkół z terenu Radomia.
  • pozwolą zwalczać funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy na temat zaburzeń psychicznych.
  • stworzenie spójnego systemu informacji na temat dostępnych ofert wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego
  • utworzenie sieci współpracy i wymiany informacji, miedzy organizacjami społecznymi, samorządem i instytucjami prywatnymi działającymi w obszarze zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. 

Więcej na: psychologiczneinfo.pl

Projekt “Punkt Informacyjno-Edukacyjny – uzyskaj właściwą informację” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021-2030