Obywatelski Program z zakresu promocji zdrowia psychicznego

Zajęliśmy się problemem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ponieważ, jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, Radom od lat znajduje się w czołówce dużych polskich miast pod względem najwyższego wskaźnika prób samobójczych w tej grupie wiekowej, a możliwości specjalistycznego wsparcia są w naszym mieście zdecydowanie niewystarczające i niedostatecznie rozpromowane. Problemu zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży nie uwzględnia także jedyny istniejący dokument strategiczny przygotowany na zlecenie władz samorządowych.

Powołaliśmy zespół partycypacyjny, którego zadaniem było opracowanie obywatelskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Prewencji Zaburzeń Psychicznych u Dzieci i Młodzieży. Do udziału zaprosiliśmy rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, współpracowników/czki radomskich organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą w kryzysie emocjonalnym, pracowników/czki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i szkół oraz psychiatrów. Zorganizowana została również debata na temat systemu wsparcia dzieci zmagających się z problemami zdrowia psychicznego w Radomiu. Poprzez realizację projektu zwróciliśmy uwagę władz, instytucji lokalnych oraz społeczności lokalnej na palący problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Obecnie trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą obywatelską, mającą na celu przyjęcie wypracowanego przez nas dokumentu przez władze Radomia.

Więcej na: psychologiczneinfo.pl

Projekt pn. „Obywatelski Program promocji zdrowia psychicznego” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG