Obywatelski program z zakresu promocji zdrowia psychicznego w Powiecie Radomskim.

Celem projektu jest aktywne włączenie społeczności lokalnej w pracę zespołu partycypacyjnego, którego zadaniem jest opracowanie obywatelskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Prewencji Zaburzeń Psychicznych dzieci/młodzieży do 18 r.ż. w powiecie radomskim do grudnia 2023. Projekt wynika z potrzeby poszukiwania oddolnych rozwiązań przez NGO, liderów społecznych oraz przede wszystkim rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, które ograniczą próby samobójcze i problemy emocjonalne dzieci i młodzież w powiecie radomskim. Nasz projekt zakłada realizację w okresie od listopada 2022 roku do grudnia 2023 roku szeregu działań, które mają za zadanie zwrócić uwagę władz, instytucji lokalnych oraz lokalnej społeczności na ważny problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży do 18 r.ż w powiecie radomskim, która często albo pozbawiona jest bezpośredniego wsparcia psychologicznego, albo nie ma wystarczającej wiedzy o dostępnych na terenie powiatu formach wsparcia. W ramach projektu dzięki kampanii promocyjnej oraz spotkaniom partycypacyjnym powstanie – diagnoza zaburzeń psychicznych dzieci/młodzieży do 18 r.ż; przeprowadzona przy współpracy wielu środowisk oraz Obywatelski Program z zakresu promocji zdrowia psychicznego i prewencji zaburzeń psychicznych dzieci/młodzieży na terenie powiatu radomskiego.

Więcej na: psychologiczneinfo.pl

Projekt pn. „Obywatelski Program z zakresu promocji zdrowia psychicznego w powiecie radomskim” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz regionalny finansowanego z Funduszy EOG