Niezawodny Senior

Od lipca 2021 roku ruszył w Radomiu projekt pod nazwą ,,Niezawodny senior – nauka życie w świecie nowoczesnych technologii”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie „KAS” Kombinat Aktywności Społecznej z Radomia. Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od  Ministerstwa Rodziny

i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych ,,Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Wysokość środków otrzymanych w ramach dotacji to 59 890,00 zł. 

Projekt ten jest skierowany do seniorów od 60 roku życia mieszkających na terenie Radomia oraz gmin Jastrzębi i Kowali. Główną ideą programu jest nie tylko działanie edukacyjne dzięki któremu seniorzy z naszego regionu zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych w życiu codziennym, lecz także działania wspierające oraz animacyjne.

W ramach 20 godzinnego harmonogramu zajęć dydaktycznych z nowych technologii osoby starsze będą mogły znaleźć tematy takie jak: bezpieczeństwo w Internecie, ochrona danych osobowych w sieci, podstawy korzystania z różnych urządzeń technicznych, obsługa różnych programów komputerowych, odkrywanie różnych funkcji dzięki którym lepiej będą mogli posługiwać się swoim telefonem.

Celem działań wspierających jest wyposażenie seniorów w dobre samopoczucie jak i też wzmocnienie ich różnych psychicznych i fizycznych potrzeb oraz funkcjonowania i odnalezienia się we współczesnym i nowoczesnym świecie. Mówiąc młodzieżowo bycia na czasie. 

Ostatnim celem jest działanie animacyjne, które pozwoli zabezpieczyć potrzebę spędzania ze sobą czasu, wolnego od zajęć tematycznych, czasu relaksacyjnego, czasu towarzyskiego . W jego skład będą wchodziły „wieczorki” tematyczne, wolontariat, wspólne wyjścia czy wyjazd studyjny.

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną zaproponowano małe 5 osobowe grupy dzięki czemu zostanie zachowany zarówno reżim sanitarny jak i zostanie stworzona rodzinna atmosfera oraz bardziej indywidualne podejście do uczestników. 

Projekt pn. „Niezawodny Senior” realizowany jest w ramach dotacji programu Aktywni+.