„Aktywny Senior – Niezawodny Senior”

W maju 2023  ruszył projekt pod nazwą ,Aktywny Senior – Niezawodny Senior”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie „KAS” Kombinat Aktywności Społecznej z Radomia. 

Projekt pt. ”Aktywny senior-niezawodny senior” na za zadanie zwiększanie samodzielności, aktywności i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 60 Seniorów (55+) z terenu 6 gmin miejsko-wiejskich ( Orońsko, Kowala, Skaryszew, Wolanów, Wierzbica, Jastrzębia).
Grupę docelową stanowi:
• 60 osób z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, po 10 osób z gmin: Orońsko, Kowala,
Skaryszew, Wolanów, Wierzbica, Jastrzębia:
• seniorzy – 55 +, mieszkańcy w gminach miejsko-wiejskich
• osoby nieaktywne zawodowo
• narażone na wykluczenie cyfrowe i społeczne
• 20% osób niepełnosprawnych
• o niskich dochodach

Pierwszeństwo udziału mają osoby ze specjalnymi potrzebami.
W ramach projektu zaplanowano:
1. Warsztaty Bezpieczeństwo w Internecie i obsługi nowych technologii,
10 godzin dydaktycznych na grupę
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności bezpiecznego korzystania z
technologii teleinformacyjnych (internet/ tablet/laptop/komputer/ smartfon) w życiu
codziennym.
Seniorzy zapoznają się z :
• Podstawowymi funkcjami komputera, wizerunek, komunikatory.
• Przeglądaniem i analizą informacji.
• Narzędziami służącymi ochronie, bankowość elektroniczna.
• Komunikacją z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
• Komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.
• Aktywnością obywatelską online
• Zakładaniem poczty elektronicznej e-mail
• Ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem w Internecie.
2. Warsztaty z zakresu: techniki zapamiętywania, ćwiczenia pamięci, wzrost poczucia
własnej wartości, asertywność, oswojenie ze zmianą np. odejściem na emeryturę, odejściem dzieci z domu).
a) Spotkania prowadzone przez psychologa, których celem jest podniesienie wiedzy
z zakresu profilaktyki chorób wieku starszego i zaleceń w przypadku choroby.
b) Spotkania prowadzone przez fizjoterapeutę/trenera personalnego. Celem jest
podniesienie wiedzy na temat sprawności fizycznej seniora i dbania o kondycję fizyczną.
5. Wyjazd do teatru lub kina
6. 1 dniowa wycieczka do Warszawy do muzeum.