Projekt pn.  „Akademia NGO – 4”

Skupia się na wsparciu i rozwoju 27 organizacji pozarządowych z obszaru województwa mazowieckiego. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie KAS Kombinat Aktywności Społecznej, a  partnerem Staropolski Klaster Ekonomii Społecznej.

Grupa Docelowa Projektu:

27 organizacji pozarządowych z 2 powiatów: lipskiego (Gmina Chotcza, Ciepielów) i radomskiego (Gmina Wolanów) województwa mazowieckiego. Każda z tych 27 organizacji będzie oddelegować co najmniej jedną osobę do udziału w projekcie, co łącznie daje nam minimum 27 uczestników. Co ważne, projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne, które otrzymały pierwszeństwo w procesie rekrutacji.

Co Oferujemy:

Szkolenia – Ogółem zaplanowaliśmy aż 81 godzin szkoleniowych podzielonych na 3 grupy po 27 godzin, aby dostosować treści do potrzeb członków lokalnych NGO.

Tematyka do wyboru:

 1. Warsztaty z zakresu fundraisingu

  a/Specyfika Trzeciego sektora i podstawy fundraisingu

  (trzeci sektor -przekrój działań, podstawy fundraisingu, wstęp do metod fundraisingowych, jak zjednać darczyńcę, nawiązywania relacji fundraisingowych, przykłady z życia organizacji)

  b/ Warsztaty pt. „Jak napisać od podstaw profesjonalny wniosek sponsorski do określonej, zawężonej grupy sponsorów w oparciu o CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu)”

  c/) Warsztaty pt. „Jak tworzymy projekt crowdfundingowy od podstaw: ustalamy projekt, cel, oczekiwaną formę wsparcia, wybieramy portal crowdfoundingowy”
 2. Warsztaty z zakresu przygotowania wniosku o grant

  Gdzie należy szukać informacji na temat konkursów grantowych, Jak należy się przygotować do pisania wniosku o dofinansowanie, Z jakich elementów powinien się składać projekt i jak go opisać, aby zyskał uznanie w oczach oceniających.
 3. Warsztaty z zakresu budowania wizerunku organizacji

  Jak organizacje powinny: komunikować się z otoczeniem, dobrze prowadzić stronę internetowa, być aktywne na portalach społecznościowych, inicjować kontakty z mediami. Każda z rekrutowanych grup będzie mogła wybrać, czy szkolenie będzie się odbywać stacjonarnie, czy też online. Propozycja wyboru przeprowadzenia zajęć podyktowana jest sytuacja pandemiczną.
 4. Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

  Cyberprzestępczość to bardzo duże zagrożenie dla wszystkich organizacji pozarządowych. Wartobyć czujnym i działać proaktywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych danych. Cyberataki mogą zakłócić prace i uniemożliwią wypełnianie misji organizacji. Poszerzenie kompetencji w zakresie: cyberprzestępczości, socjal mediów, ochrony danych osobowych, praw autorskich, bezpieczeństwa danych oraz sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych.
 5. Konsultacje – Indywidualne spotkania z ekspertami, którzy pomogą w rozwoju waszych projektów. W razie potrzeby, zapewniamy dostęp do spotkań online.