Akademia Rozwoju NGO-3

Już po raz 3 Samorząd Województwa Mazowieckiego nam zaufał i przyznał środki na realizację naszego projektu nr 1 Akademia Rozwoju NGO.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i skuteczności działania min. 18 organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego poprzez udział w procesie szkoleniowo-konsultacyjnym w okresie do grudnia 2022 rok.

W jaki sposób będziemy do tego celu dążyć?

Realizując kolejne działania:

  1. Szkolenia:
  2. Warsztaty z zakresu fundraisingu 9 godzin x 2 grupy

a/ Specyfika Trzeciego sektora i podstawy fundraisingu

(trzeci sektor -przekrój działań, podstawy fundraisingu, wstęp do metod fundraisingowych, jak zjednać darczyńcę, nawiązywania relacji fundraisingowych, przykłady z życia organizacji)

b/ Warsztaty pt. „Jak napisać od podstaw profesjonalny wniosek sponsorski do określonej, zawężonej grupy sponsorów w oparciu o CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu)”

c/ Warsztaty pt. „Jak tworzymy projekt crowdfundingowy od podstaw: ustalamy projekt, cel, oczekiwaną formę wsparcia, wybieramy portal crowdfoundingowy”

  1. Warsztaty z zakresu przygotowania wniosku o grant – 9 godzin x 2 grupy

Gdzie należy szukać informacji na temat konkursów grantowych, Jak należy się przygotować do pisania wniosku o dofinansowanie, Z jakich elementów powinien się składać projekt i jak go opisać, aby zyskał uznanie w oczach oceniających.

  1. Warsztaty z zakresu budowania wizerunku organizacji – 9 godzin x 2 grupy

Jak organizacje powinny: komunikować się z otoczeniem, dobrze prowadzić stronę internetowa, być aktywne na portalach społecznościowych, inicjować kontakty z mediami.

Każda z rekrutowanych grup będzie mogła wybrać, czy szkolenie będzie się odbywać stacjonarnie, czy też online. Propozycja wyboru przeprowadzenia zajęć podyktowana jest sytuacja pandemiczną.

  1. Indywidualne konsultacje dla organizacji (90 godzin doradczych, 18 organizacji x 5 godzin).