Fundraising…

Fundraising, crowdfunding, granty…za tymi obcobrzmiącymi nazwami kryją się najnowsze strategie pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe. Organizacje tego typu podejmują działania głównie prospołeczne i nie zawsze są w stanie zapewnić dochód dla swoich pracowników i skutecznie realizować zamierzone cele. Znajomość wyżej wymienionych strategii jest dla nich szansą na uzyskanie stabilności finansowej. Mogli się o tym przekonać przedstawiciele 18 organizacji pozarządowych z subregionu radomskiego, którzy od czerwca do grudnia tego roku brali udział w warsztatach i konsultacjach w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły oraz Kombinat Aktywności Społecznej a finansowanego przez…… Celem projektu było wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych. Podczas kilkudziesięciu godzin szkoleń uczestnicy poznali strategie pozyskiwania darczyńców i proszenia o wsparcie (fundraising), finansowania społecznego związanego z dostępem do internetu (crowdfunding), oraz skutecznego pisania wniosków grantowych. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zdobyli również wiedzę z zakresu tworzenia wizerunku firmy. Uczestnicy warsztatów otrzymali możliwość indywidualnych sześciogodzinnych konsultacji aby w bezpośredniej pracy z doradcami stworzyć ścieżkę rozwoju swojej organizacji.
-Spotkania ze specjalistami były bardzo konkretne, zobaczyliśmy, że są realne możliwości na realizację naszych celów-stwierdzili przedstawiciele Fundacji Radomskie, którzy uczestniczyli w projekcie – Z większym zaangażowaniem będziemy też szukali informacji na temat konkursów grantowych i podejmowali pisanie wniosków o dofinansowanie.

Projekt pn. „Akademia NGO 2” realizowany z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.