Blog

Akademia NGO IV

Już po raz 3 Samorząd Województwa Mazowieckiego nam zaufał i przyznał środki na realizację naszego projektu nr 1 Akademia Rozwoju NGO. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i skuteczności działania min. 18 organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego poprzez udział w procesie szkoleniowo-konsultacyjnym w okresie do grudnia 2022 rok. W...

Obywatelski Program Promocji Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Powiecie Radomskim

Zajęliśmy się problemem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ponieważ, jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, Radom od lat znajduje się w czołówce dużych polskich miast pod względem najwyższego wskaźnika prób samobójczych w tej grupie wiekowej, a możliwości specjalistycznego wsparcia są w naszym mieście zdecydowanie niewystarczające i niedostatecznie rozpromowane.

Senior w Sieci Nowoczesnych Technologii

Projekt ten jest skierowany do seniorów od 60 roku życia mieszkających na terenie Radomia oraz gmin Jastrzębi i Kowali. Główną ideą programu jest nie tylko działanie edukacyjne dzięki któremu seniorzy z naszego regionu zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych w życiu codziennym, lecz także działania...

Niezawodny Senior

Projekt ten jest skierowany do seniorów od 60 roku życia mieszkających na terenie Radomia oraz gmin Jastrzębi i Kowali. Główną ideą programu jest nie tylko działanie edukacyjne dzięki któremu seniorzy z naszego regionu zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych w życiu codziennym, lecz także działania...

Aktywny Senior

Projekt ten jest skierowany do seniorów od 60 roku życia mieszkających na terenie Radomia oraz gmin Jastrzębi i Kowali. Główną ideą programu jest nie tylko działanie edukacyjne dzięki któremu seniorzy z naszego regionu zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych w życiu codziennym, lecz także działania...

Akademia NGO III

Już po raz 3 Samorząd Województwa Mazowieckiego nam zaufał i przyznał środki na realizację naszego projektu nr 1 Akademia Rozwoju NGO. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i skuteczności działania min. 18 organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego poprzez udział w procesie szkoleniowo-konsultacyjnym w okresie do grudnia 2022 rok. W...

Akademia NGO

Fundraising... Fundraising, crowdfunding, granty...za tymi obcobrzmiącymi nazwami kryją się najnowsze strategie pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe. Organizacje tego typu podejmują działania głównie prospołeczne i nie zawsze są w stanie zapewnić dochód dla swoich pracowników i skutecznie realizować zamierzone cele. Znajomość wyżej wymienionych strategii jest dla nich szansą na uzyskanie stabilności...

Punkt Informacyjno-Edukacyjny: uzyskaj właściwą informację

Nasz projekt stanowi odpowiedź na coraz poważniejsze problemy psychiczne dzieci, młodzieży w Radomiu, którzy często nie posiadają wiedzy o: tym gdzie się zgłosić by uzyskać pomoc w sytuacji kryzysu psychicznego, chorobach psychicznych, ich leczeniu. Celem główny projektu jest ułatwienie dostępu do bieżącej oferty wsparcia dla dzieci i młodzieży do 19...

Obywatelski Program Promocji Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Radomiu

Zajęliśmy się problemem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ponieważ, jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, Radom od lat znajduje się w czołówce dużych polskich miast pod względem najwyższego wskaźnika prób samobójczych w tej grupie wiekowej, a możliwości specjalistycznego wsparcia są w naszym mieście zdecydowanie niewystarczające i niedostatecznie rozpromowane.