Blog

Akademia NGO III

Już po raz 3 Samorząd Województwa Mazowieckiego nam zaufał i przyznał środki na realizację naszego projektu nr 1 Akademia Rozwoju NGO. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i skuteczności działania min. 18 organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego poprzez udział w procesie szkoleniowo-konsultacyjnym w okresie do grudnia 2022 rok. W...

Niezawodny Senior

Projekt ten jest skierowany do seniorów od 60 roku życia mieszkających na terenie Radomia oraz gmin Jastrzębi i Kowali. Główną ideą programu jest nie tylko działanie edukacyjne dzięki któremu seniorzy z naszego regionu zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych w życiu codziennym, lecz także działania...

Akademia NGO

Fundraising... Fundraising, crowdfunding, granty...za tymi obcobrzmiącymi nazwami kryją się najnowsze strategie pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe. Organizacje tego typu podejmują działania głównie prospołeczne i nie zawsze są w stanie zapewnić dochód dla swoich pracowników i skutecznie realizować zamierzone cele. Znajomość wyżej wymienionych strategii jest dla nich szansą na uzyskanie stabilności...

Punkt Informacyjno-Edukacyjny: uzyskaj właściwą informację

Nasz projekt stanowi odpowiedź na coraz poważniejsze problemy psychiczne dzieci, młodzieży w Radomiu, którzy często nie posiadają wiedzy o: tym gdzie się zgłosić by uzyskać pomoc w sytuacji kryzysu psychicznego, chorobach psychicznych, ich leczeniu. Celem główny projektu jest ułatwienie dostępu do bieżącej oferty wsparcia dla dzieci i młodzieży do 19...

Obywatelski Program Promocji Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Radomiu

Zajęliśmy się problemem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ponieważ, jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, Radom od lat znajduje się w czołówce dużych polskich miast pod względem najwyższego wskaźnika prób samobójczych w tej grupie wiekowej, a możliwości specjalistycznego wsparcia są w naszym mieście zdecydowanie niewystarczające i niedostatecznie rozpromowane.