Stowarzyszenie Kas

Łączą nas misja i wartości

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało w 2015 roku

Województwo mazowieckie to miejsce bliskie naszemu sercu, utożsamiamy się z nim i chcemy inicjować i wspierać jak najwięcej działań, które pozytywnie wpłyną na aktywność społeczno –zawodową mieszkańców.

Prezeska

Agnieszka Sekulska

Ekonomistka, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Specjalizuje się w współpracy z podmiotami realizującymi przedsięwzięcia finansowane ze środków Unii Europejskiej (samorząd terytorialny, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe). Doświadczony trener i doradca (akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 2004 roku). Trener (2003-2007) i konsultant (2006-2007) Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw funkcjonującego w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2005-2007 trener i doradca Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu państwa, samorządowych oraz UE, takich jak Program Phare 2003 i fundusze strukturalne: SPO RZL, ZPORR, PO KL (FIO, Phare 2003, SPO RZL 1.6, SPO RZL 1.1, ZPORR 2.3, LEADER+; EQUAL, PO KL: 6.1.1, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.2, 9.2, 9.5). Programy przeznaczone dla osób bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy, poszukujących pracy, odchodzących z rolnictwa, a także programy ukierunkowane na rozwój terenów wiejskich i instytucji aplikujących o środki unijne, m.in. Centrum Rozwoju Lokalnego – Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS na Podkarpaciu (2005-2006) oraz Regionalny Ośrodek EFS w Rzeszowie (2007).
Koordynatorka projektów szkoleniowych.

Marlena Tchórzewska

Doradca zawodowy i pośrednik pracy z ponad 5 letnim doświadczeniem zawodowym.
Prowadzi indywidualne oraz grupowe spotkania z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.
Pomaga w poznaniu świata zawodów, własnych zainteresowań i predyspozycji, a także w wyborze
zawodu, kierunku kształcenia, planowaniu ścieżki edukacyjnej, określeniu obszarów doskonalenia
zawodowego lub przekwalifikowania, sposobu potwierdzenia kwalifikacji, podjęciu lub zmianie pracy
i aktywnym poruszaniu się po rynku pracy. Wspiera proces uczenia się oraz adaptacji do nieustannie
zmieniających się warunków i otoczenia na rynku pracy.
Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Opiekun Wolontariuszy.

Konrad Budzynski

Absolwent kognitywistyki na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu specjalizujący się specjalizujący się w optymalizacji działania procesów
poznawczych i ich związku z ogólnym dobrostanem psychofizycznym. Wieloletni działacz w
organizacjach pozarządowych, uczestnik i koordynator wielu długotrwałych działań wolontariackich,
prowadził Neurorehabilotację w formie wolontariatu, tworzył ćwiczenia terapeutyczne, angażuje
ludzi do pracy wolontariackiej, Dodatkowo działa w wolontariacie na Wyższej Szkole Handlowej,
gdzie kontynuuje studia na kierunku psychologia.

koordynatorka wolontariuszy

Ewelina Białkowska

Studentka ostatniego roku psychologii oraz resocjalizacji z socjoterapią. Od kilku lat działa jako wolontariuszka na rzecz drugiego człowieka. Wierzy w to, że wspólnie z wolontariuszami realizując działania z zakresu psychoedukacji pomoże młodzieży w radzeniu sobie z różnorodnymi życiowymi wyzwaniami. Własne doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w urzędach (gminy i skarbowym), na recepcji w Parku Przemysłowym, w firmie z branży kosmicznej oraz licznych warsztatach i praktykach z dziedziny psychologii.

Animator. Specjalista od komunikacji.  

Filip Zalewski

Absolwent studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ekonomia). Przez 6 lat pracownik administracji publicznej (Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli), odpowiedzialny m.in. promocję Powiatu, współpracę ze środkami masowego przekazu oraz za organizację otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim. W tym czasie pełnił także funkcję animatora partycypacji publicznej w Powiecie Stalowowolskim w ramach ogólnopolskiego projektu „Decydujmy Razem”, realizowanego w partnerstwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Centrum Aktywności Lokalnej. W ramach projektu korzystając z narzędzi partycypacji publicznej wspólnie ze społecznością Stalowej Woli opracował Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim. Autor kilkunastu artykułów na temat ochrony i promocji zdrowia oraz wywiadów z lekarzami różnych specjalizacji. W latach 2014 – 2015 Główny Specjalista ds. Komunikacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Wo

Wizja

Nasza misja polega na wspieraniu aktywności społecznej oraz promowaniu zdrowia psychicznego poprzez tworzenie różnorodnych wydarzeń, zajęć edukacyjnych i psychoedukacyjnych. Nasza aktywność opiera się na promowaniu wartości takich jak empatia, akceptacja i wzajemne wsparcie, tworząc przestrzenie, które wspierają zdrowie psychiczne oraz aktywność społeczną.

Misja

Naszą wizją jest społeczność, w której każdy członek ma możliwość rozwijania swoich pasji, rozbudzania ciekawości, nabywania nowych umiejętności oraz tworzenia wartościowych relacji społecznych. Chcemy budować społeczeństwo, w którym aktywność społeczna jest nie tylko doceniana, ale także promowana jako element zdrowego stylu życia, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia psychicznego i jakości życia. Nasza organizacja to miejsce otwarte na różnorodność i przełamywanie barier, stwarzając warunki sprzyjające zrozumieniu, akceptacji oraz wzajemnemu wsparciu. Dążymy do budowania inspirującego środowiska, które pobudza do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dbania o swoje zdrowie psychiczne, tworząc wizję społeczeństwa, w którym każdy ma możliwość pełnego rozwoju i wsparcia

Wolontariat

Nasi Wolontariusze działają na rzecz promowania świadomości i zrozumienia zdrowia psychicznego poprzez edukację, wsparcie emocjonalne oraz budowanie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami życia, co przyczynia się do tworzenia zdrowszej i bardziej wspierającej społeczności.

Działania na rzecz młodzieży:

Kształtowanie świadomości:

Uświadomienie młodym ludziom znaczenia zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze stresem, wzbogacanie wiedzy psychologicznej.

Budowanie umiejętności życiowych:

Wspieranie rozwoju umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z presją czy negatywnymi emocjami.

Umacnianie samowiedzy:

Pomaganie młodzieży w zrozumieniu własnych potrzeb, emocji, granic
oraz w budowaniu zdrowego poczucia wartości.

Działania dla seniorów:

Zachęcanie seniorów do utrzymywania aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej, co korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne.

Dostarczenie informacji na temat zdrowia psychicznego, radzenia sobie z samotnością, podtrzymywania motywacji oraz samopoczucia emocjonalnego w starszym wieku.

Nasze projekty

Nasze usługi

Pośrednictwo pracy

Dla przedsiębiorców: pomoc w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników. Dla poszukujących pracy: pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia; pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Współpraca z urzędami pracy i innymi instytucjami rynku pracy.

Wizyty studyjne

Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych do przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych oraz samorządów z terenu województwa mazowieckiego. Pod indywidualne potrzeby Klienta organizacja wizyt tematycznych na terenie całej Polski.

Wsparcie psychologiczne

Polegające na diagnozie indywidualnych potrzeb i potencjale psychologicznym osób, które chcą zmienić lub podjąć pracę.

Szkolenia

Dla przedsiębiorców: pomoc w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników. Dla poszukujących pracy: pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia; pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Współpraca z urzędami pracy i innymi instytucjami rynku pracy.Kompleksowa organizacja i prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych, w tym szkoleń specjalistycznych (wybór trenerów, przygotowanie programu szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych i miejsca szkolenia). Organizacja egzaminów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Organizujemy szkolenia zawodowe oraz z kompetencji miękkich.

Doradztwo zawodowe i personalne

W zakresie możliwości zawodowych dla osób, które chcą podjąć lub zmienić pracę. Pomoc w wyborze zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę potencjału osoby, przeprowadzanie indywidualnych rozmów oraz testów. Pomoc w wyborze ścieżki kariery zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami, udzielanie informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

Nasze usługi

Pośrednictwo pracy

Dla przedsiębiorców: pomoc w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników. Dla poszukujących pracy: pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia; pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Współpraca z urzędami pracy i innymi instytucjami rynku pracy.

Wizyty studyjne

Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych do przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych oraz samorządów z terenu województwa mazowieckiego. Pod indywidualne potrzeby Klienta organizacja wizyt tematycznych na terenie całej Polski.

Wsparcie psychologiczne

Polegające na diagnozie indywidualnych potrzeb i potencjale psychologicznym osób, które chcą zmienić lub podjąć pracę.

Szkolenia

Dla przedsiębiorców: pomoc w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników. Dla poszukujących pracy: pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia; pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Współpraca z urzędami pracy i innymi instytucjami rynku pracy.Kompleksowa organizacja i prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych, w tym szkoleń specjalistycznych (wybór trenerów, przygotowanie programu szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych i miejsca szkolenia). Organizacja egzaminów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Organizujemy szkolenia zawodowe oraz z kompetencji miękkich.

Doradztwo zawodowe i personalne

W zakresie możliwości zawodowych dla osób, które chcą podjąć lub zmienić pracę. Pomoc w wyborze zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę potencjału osoby, przeprowadzanie indywidualnych rozmów oraz testów. Pomoc w wyborze ścieżki kariery zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami, udzielanie informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

📞🌍 𝐌𝐢ę𝐝𝐳𝐲𝐧𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐲 𝐃𝐳𝐢𝐞ń 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰 𝐙𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢 - 𝐓𝐰𝐨𝐣𝐞 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐧𝐚 𝐰𝐲𝐜𝐢ą𝐠𝐧𝐢ę𝐜𝐢𝐞 𝐫ę𝐤𝐢!

𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝐨𝐛𝐜𝐡𝐨𝐝𝐳𝐢𝐦𝐲 𝐌𝐢ę𝐝𝐳𝐲𝐧𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐲 𝐃𝐳𝐢𝐞ń 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰 𝐙𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢, 𝐝𝐳𝐢𝐞ń 𝐩𝐨ś𝐰𝐢ę𝐜𝐨𝐧𝐲 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐮 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐣𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐞𝐦𝐮 𝐢 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞𝐦𝐮, 𝐤𝐭ó𝐫𝐞 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐬𝐭ę𝐩𝐧𝐞 𝐝𝐥𝐚 𝐤𝐚ż𝐝𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐤𝐚 𝐢 𝐧𝐚𝐬𝐭𝐨𝐥𝐚𝐭𝐤𝐚.
𝐃𝐳𝐢ę𝐤𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐦 𝐰𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬𝐳𝐨𝐦 𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐣𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐦, 𝐤𝐭ó𝐫𝐳𝐲 𝐧𝐚 𝐜𝐨 𝐝𝐳𝐢𝐞ń 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐮𝐣ą 𝐧𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐮𝐣ą𝐜 𝐬𝐰𝐨𝐣ą 𝐩𝐨𝐦𝐨𝐜 𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐤𝐚ż𝐝𝐞𝐣 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐢𝐞 𝐰 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐳𝐞𝐛𝐢𝐞. 𝐖𝐚𝐬𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐚 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐛𝐞𝐳𝐜𝐞𝐧𝐧𝐚!

𝐔𝐝𝐨𝐬𝐭ę𝐩𝐧𝐢𝐣 𝐭𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐭, 𝐚𝐛𝐲 𝐳𝐰𝐢ę𝐤𝐬𝐳𝐲ć ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐨𝐦𝐨ść 𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐧𝐢𝐞𝐧𝐢𝐮 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚.
𝐖 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐜𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐧𝐢𝐞𝐣𝐞 𝐤𝐢𝐥𝐤𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐝𝐲𝐤𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢𝐨𝐦 𝐢 𝐦ł𝐨𝐝𝐳𝐢𝐞ż𝐲, 𝐤𝐭ó𝐫𝐞 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐮𝐣ą 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐣𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐢 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞. 𝐉𝐞𝐝𝐧𝐲𝐦 𝐳 𝐧𝐚𝐣𝐰𝐚ż𝐧𝐢𝐞𝐣𝐬𝐳𝐲𝐜𝐡 𝐣𝐞𝐬𝐭:

📞 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧 𝐙𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢 𝐢 𝐌ł𝐨𝐝𝐳𝐢𝐞ż𝐲 – 𝟏𝟏𝟔 𝟏𝟏𝟏

#𝐌𝐢ę𝐝𝐳𝐲𝐧𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐲𝐃𝐳𝐢𝐞ń𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰𝐙𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 #𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐙𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 #𝐖𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞 #𝐍𝐢𝐞𝐉𝐞𝐬𝐭𝐞ś𝐒𝐚𝐦 #𝐏𝐨𝐦𝐨𝐜𝐃𝐥𝐚𝐊𝐚ż𝐝𝐞𝐠𝐨
... Zobacz więcejZobacz mniej

📞🌍 𝐌𝐢ę𝐝𝐳𝐲𝐧𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐲 𝐃𝐳𝐢𝐞ń 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰 𝐙𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢 - 𝐓𝐰𝐨𝐣𝐞 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐧𝐚 𝐰𝐲𝐜𝐢ą𝐠𝐧𝐢ę𝐜𝐢𝐞 𝐫ę𝐤𝐢!

𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝐨𝐛𝐜𝐡𝐨𝐝𝐳𝐢𝐦𝐲 𝐌𝐢ę𝐝𝐳𝐲𝐧𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐲 𝐃𝐳𝐢𝐞ń 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰 𝐙𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢, 𝐝𝐳𝐢𝐞ń 𝐩𝐨ś𝐰𝐢ę𝐜𝐨𝐧𝐲 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐮 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐣𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐞𝐦𝐮 𝐢 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞𝐦𝐮, 𝐤𝐭ó𝐫𝐞 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐬𝐭ę𝐩𝐧𝐞 𝐝𝐥𝐚 𝐤𝐚ż𝐝𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐤𝐚 𝐢 𝐧𝐚𝐬𝐭𝐨𝐥𝐚𝐭𝐤𝐚.
𝐃𝐳𝐢ę𝐤𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐦 𝐰𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬𝐳𝐨𝐦 𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐣𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐦, 𝐤𝐭ó𝐫𝐳𝐲 𝐧𝐚 𝐜𝐨 𝐝𝐳𝐢𝐞ń 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐮𝐣ą 𝐧𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐮𝐣ą𝐜 𝐬𝐰𝐨𝐣ą 𝐩𝐨𝐦𝐨𝐜 𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐤𝐚ż𝐝𝐞𝐣 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐢𝐞 𝐰 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐳𝐞𝐛𝐢𝐞. 𝐖𝐚𝐬𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐚 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐛𝐞𝐳𝐜𝐞𝐧𝐧𝐚!

𝐔𝐝𝐨𝐬𝐭ę𝐩𝐧𝐢𝐣 𝐭𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐭, 𝐚𝐛𝐲 𝐳𝐰𝐢ę𝐤𝐬𝐳𝐲ć ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐨𝐦𝐨ść 𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐧𝐢𝐞𝐧𝐢𝐮 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚.
𝐖 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐜𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐧𝐢𝐞𝐣𝐞 𝐤𝐢𝐥𝐤𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐝𝐲𝐤𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢𝐨𝐦 𝐢 𝐦ł𝐨𝐝𝐳𝐢𝐞ż𝐲, 𝐤𝐭ó𝐫𝐞 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐮𝐣ą 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐣𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐢 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞. 𝐉𝐞𝐝𝐧𝐲𝐦 𝐳 𝐧𝐚𝐣𝐰𝐚ż𝐧𝐢𝐞𝐣𝐬𝐳𝐲𝐜𝐡 𝐣𝐞𝐬𝐭:

📞 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧 𝐙𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢 𝐢 𝐌ł𝐨𝐝𝐳𝐢𝐞ż𝐲 – 𝟏𝟏𝟔 𝟏𝟏𝟏

#𝐌𝐢ę𝐝𝐳𝐲𝐧𝐚𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐲𝐃𝐳𝐢𝐞ń𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧ó𝐰𝐙𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 #𝐓𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐙𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 #𝐖𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞 #𝐍𝐢𝐞𝐉𝐞𝐬𝐭𝐞ś𝐒𝐚𝐦 #𝐏𝐨𝐦𝐨𝐜𝐃𝐥𝐚𝐊𝐚ż𝐝𝐞𝐠𝐨❞

10 maja odbyły się w Radio Radom 87,7FM warsztaty dziennikarskie, na których młodzież tworzyła spot o prawach dziecka dla naszego Stowarzyszenia.
Uczniowie z Zespół Szkół Ekonomicznych poznali pracę redakcji od kuchni. 🎙️🎧🎤🎛️
✅ Dowiedzieli się, jakie umiejętności i cechy charakteru są niezbędne w pracy dziennikarza
✅ Nauczyli się wyszukiwać rzetelne informacje
✅ Ćwiczyli łamańce językowe
✅ Poznali prawa dziecka i ucznia.
✅Przeprowadzili wywiad z Rzeczniczką Praw Ucznia PaniąKamila Pszczółka

Już niedługo będziemy prezentować spot przygotowany przez uczniów pod okiem
Łukasz Nogaj i Michał Tarnowski
Bardzo dziękujemy młodzieży za kreatywność a Radio Radom 87,7FM za pomoc w przygotowaniu wydarzenia

#prawadziecka #UE #SPLOTwartości
Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Splot Wartości
BORIS
... Zobacz więcejZobacz mniej

10 maja odbyły się w Radio Radom 87,7FM warsztaty dziennikarskie, na których młodzież tworzyła spot o prawach dziecka dla naszego Stowarzyszenia. 
 Uczniowie z  Zespół Szkół Ekonomicznych  poznali pracę redakcji od kuchni. 🎙️🎧🎤🎛️
✅ Dowiedzieli się, jakie umiejętności i cechy charakteru są niezbędne w pracy dziennikarza
✅ Nauczyli się wyszukiwać rzetelne informacje 
✅ Ćwiczyli łamańce językowe 
✅ Poznali prawa dziecka i ucznia. 
✅Przeprowadzili wywiad z Rzeczniczką Praw Ucznia PaniąKamila Pszczółka 

Już niedługo będziemy prezentować spot przygotowany przez uczniów pod okiem  
Łukasz Nogaj  i Michał Tarnowski 
Bardzo dziękujemy młodzieży za kreatywność a Radio Radom 87,7FM za pomoc w przygotowaniu wydarzenia 

#PrawaDziecka #UE #Splotwartości
Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Splot Wartości
BORISImage attachmentImage attachment+3Image attachment

Było kreatywnie i inspirująco ... Zobacz więcejZobacz mniej

Było kreatywnie i inspirującoImage attachmentImage attachment+8Image attachment

www.facebook.com/share/L9jCH4Abh6hWC8gr/ ... Zobacz więcejZobacz mniej

https://www.facebook.com/share/L9jCH4Abh6hWC8gr/

8 Maja w siedzibie naszego Stowarzyszenia mieliśmy przyjemność gościć studentów pedagogiki z Belgii, Chorwacji i Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego. Zespół Stowarzyszenia opowiedział o działaniach, które są przez nas podnajmowane w zakresie promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Było inspirująco dzielić się pomysłami i doświadczeniami z tak pozytywną grupą!
🌟 #edukacja #zdrowiepsychiczne #wymiana
... Zobacz więcejZobacz mniej

8 Maja w siedzibie naszego Stowarzyszenia mieliśmy przyjemność gościć studentów pedagogiki z Belgii, Chorwacji i Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego.  Zespół Stowarzyszenia opowiedział o działaniach, które są przez nas podnajmowane w zakresie promocji  zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 
Było inspirująco dzielić się pomysłami i doświadczeniami z tak pozytywną grupą! 
🌟 #edukacja #zdrowiepsychiczne #wymianaImage attachmentImage attachment+3Image attachment

🌟 Spotkanie na Temat Praw Dziecka w Kamienicy Deskurów w Radomiu!

Właśnie odbyło się niezwykle inspirujące spotkanie poświęcone prawom dziecka w świetle dokumentów UE: Karty Praw Podstawowych i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, które miało miejsce w Centrum Organizacji Pozarządowych Kamienicy Deskurów w Radomiu. To wydarzenie zgromadziło liczne grono zainteresowanych ochroną najmłodszych oraz zapewnieniem im wszystkich przysługujących praw.
Spotkanie prowadzili eksperci w dziedzinie praw dziecka: SSR Ewa Bednarczyk oraz dr Marcin Bednarczyk z Centrum Mediacji i Ekspertyz Sądowych dr Marcin Bednarczyk.

Dzięki zaangażowaniu prowadzących oraz uczestników, spotkanie to było nie tylko okazją do nauki, ale także platformą do wymiany doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim obecnym i już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia! 💼👶 #prawadziecka #edukacjaprawna #splotwartosci #spotkaniewradomiu 🌍✨

„Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI”
... Zobacz więcejZobacz mniej

🌟 Spotkanie na Temat Praw Dziecka w Kamienicy Deskurów w Radomiu! 

Właśnie odbyło się niezwykle inspirujące spotkanie poświęcone prawom dziecka  w świetle dokumentów UE: Karty Praw Podstawowych i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, które miało miejsce w Centrum Organizacji Pozarządowych Kamienicy Deskurów w Radomiu. To wydarzenie zgromadziło liczne grono zainteresowanych ochroną najmłodszych oraz zapewnieniem im wszystkich przysługujących praw.
Spotkanie prowadzili  eksperci w dziedzinie praw dziecka: SSR Ewa Bednarczyk oraz dr Marcin Bednarczyk z Centrum Mediacji i Ekspertyz Sądowych dr Marcin Bednarczyk. 

Dzięki zaangażowaniu prowadzących oraz uczestników, spotkanie to było nie tylko okazją do nauki, ale także platformą do wymiany doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim obecnym i już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia! 💼👶 #PrawaDziecka #EdukacjaPrawna #Splotwartosci #SpotkanieWRadomiu 🌍✨

„Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI”Image attachmentImage attachment+2Image attachment

1 KomentarzComment on Facebook

Zapraszamy częściej 👊🏻

𝙒𝙨𝙥𝙖𝙣𝙞𝙖ł𝙚 𝙬𝙞𝙚𝙨́𝙘𝙞!
🌟📚 𝙒𝙤𝙡𝙤𝙣𝙩𝙖𝙧𝙞𝙪𝙨𝙯𝙚 𝙧𝙤𝙯𝙥𝙤𝙘𝙯𝙚̨𝙡𝙞 𝙯𝙖𝙟𝙚̨𝙘𝙞𝙖 𝙯 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙚𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙙𝙡𝙖 𝙢ł𝙤𝙙𝙯𝙞𝙚𝙯̇𝙮 𝙬 𝙕𝙚𝙨𝙥𝙤𝙡𝙚 𝙎𝙯𝙠𝙤́ł 𝙀𝙠𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙬 𝙍𝙖𝙙𝙤𝙢𝙞𝙪 Zespół Szkół Ekonomicznych
𝙏𝙤 𝙣𝙞𝙚𝙯𝙬𝙮𝙠ł𝙖 𝙤𝙠𝙖𝙯𝙟𝙖 𝙙𝙡𝙖 𝙪𝙘𝙯𝙣𝙞𝙤́𝙬, 𝙗𝙮 𝙯𝙜ł𝙚̨𝙗𝙞𝙘́ 𝙩𝙖𝙟𝙣𝙞𝙠𝙞 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙖 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙚𝙜𝙤, 𝙧𝙖𝙙𝙯𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙨𝙤𝙗𝙞𝙚 𝙯𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙨𝙚𝙢 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙙𝙤𝙨𝙠𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙪𝙢𝙞𝙚𝙟𝙚̨𝙩𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝙠𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙠𝙖𝙘𝙮𝙟𝙣𝙮𝙘𝙝. 𝘿𝙯𝙞𝙚̨𝙠𝙞 𝙥𝙖𝙨𝙟𝙞 𝙞 𝙯𝙖𝙖𝙣𝙜𝙖𝙯̇𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙬𝙤𝙡𝙤𝙣𝙩𝙖𝙧𝙞𝙪𝙨𝙯𝙮, 𝙢ł𝙤𝙙𝙯𝙞𝙚𝙯̇ 𝙢𝙖 𝙨𝙯𝙖𝙣𝙨𝙚̨ 𝙣𝙖 𝙧𝙤𝙯𝙬𝙤́𝙟 𝙞 𝙬𝙨𝙥𝙖𝙧𝙘𝙞𝙚 𝙬 𝙨𝙩𝙖𝙬𝙞𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙘𝙯𝙤ł𝙖 𝙯̇𝙮𝙘𝙞𝙤𝙬𝙮𝙢 𝙬𝙮𝙯𝙬𝙖𝙣𝙞𝙤𝙢. 𝘿𝙤ł𝙖̨𝙘𝙯 𝙙𝙤 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙚𝙟 𝙬𝙨𝙥𝙖𝙣𝙞𝙖ł𝙚𝙟 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙜𝙤𝙙𝙮 𝙚𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙮𝙟𝙣𝙚𝙟! 🧠💡
#𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚𝙋𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙚 #𝙍𝙤𝙯𝙬𝙤́𝙟𝙈ł𝙤𝙙𝙯𝙞𝙚𝙯̇𝙮 #𝘿𝙯𝙞𝙖ł𝙖𝙢𝙮𝙍𝙖𝙯𝙚𝙢
Zajęcia realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego #wowngo
... Zobacz więcejZobacz mniej

𝙒𝙨𝙥𝙖𝙣𝙞𝙖ł𝙚 𝙬𝙞𝙚𝙨́𝙘𝙞! 
🌟📚 𝙒𝙤𝙡𝙤𝙣𝙩𝙖𝙧𝙞𝙪𝙨𝙯𝙚 𝙧𝙤𝙯𝙥𝙤𝙘𝙯𝙚̨𝙡𝙞 𝙯𝙖𝙟𝙚̨𝙘𝙞𝙖 𝙯 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙚𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙙𝙡𝙖 𝙢ł𝙤𝙙𝙯𝙞𝙚𝙯̇𝙮 𝙬 𝙕𝙚𝙨𝙥𝙤𝙡𝙚 𝙎𝙯𝙠𝙤́ł 𝙀𝙠𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙬 𝙍𝙖𝙙𝙤𝙢𝙞𝙪 Zespół Szkół Ekonomicznych 
𝙏𝙤 𝙣𝙞𝙚𝙯𝙬𝙮𝙠ł𝙖 𝙤𝙠𝙖𝙯𝙟𝙖 𝙙𝙡𝙖 𝙪𝙘𝙯𝙣𝙞𝙤́𝙬, 𝙗𝙮 𝙯𝙜ł𝙚̨𝙗𝙞𝙘́ 𝙩𝙖𝙟𝙣𝙞𝙠𝙞 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙖 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙚𝙜𝙤, 𝙧𝙖𝙙𝙯𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙨𝙤𝙗𝙞𝙚 𝙯𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙨𝙚𝙢 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙙𝙤𝙨𝙠𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙪𝙢𝙞𝙚𝙟𝙚̨𝙩𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝙠𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙠𝙖𝙘𝙮𝙟𝙣𝙮𝙘𝙝. 𝘿𝙯𝙞𝙚̨𝙠𝙞 𝙥𝙖𝙨𝙟𝙞 𝙞 𝙯𝙖𝙖𝙣𝙜𝙖𝙯̇𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙬𝙤𝙡𝙤𝙣𝙩𝙖𝙧𝙞𝙪𝙨𝙯𝙮, 𝙢ł𝙤𝙙𝙯𝙞𝙚𝙯̇ 𝙢𝙖 𝙨𝙯𝙖𝙣𝙨𝙚̨ 𝙣𝙖 𝙧𝙤𝙯𝙬𝙤́𝙟 𝙞 𝙬𝙨𝙥𝙖𝙧𝙘𝙞𝙚 𝙬 𝙨𝙩𝙖𝙬𝙞𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙘𝙯𝙤ł𝙖 𝙯̇𝙮𝙘𝙞𝙤𝙬𝙮𝙢 𝙬𝙮𝙯𝙬𝙖𝙣𝙞𝙤𝙢. 𝘿𝙤ł𝙖̨𝙘𝙯 𝙙𝙤 𝙣𝙖𝙨𝙯𝙚𝙟 𝙬𝙨𝙥𝙖𝙣𝙞𝙖ł𝙚𝙟 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙜𝙤𝙙𝙮 𝙚𝙙𝙪𝙠𝙖𝙘𝙮𝙟𝙣𝙚𝙟! 🧠💡 
#𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚𝙋𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙚 #𝙍𝙤𝙯𝙬𝙤́𝙟𝙈ł𝙤𝙙𝙯𝙞𝙚𝙯̇𝙮 #𝘿𝙯𝙞𝙖ł𝙖𝙢𝙮𝙍𝙖𝙯𝙚𝙢
Zajęcia realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego #WOWNGOImage attachmentImage attachment+3Image attachment
Load more

Grantodawcy