AKADEMIA NGO

Fundraising…

Fundraising, crowdfunding, granty…za tymi obcobrzmiącymi nazwami kryją się najnowsze strategie pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe. Organizacje tego typu podejmują działania głównie prospołeczne i nie zawsze są w stanie zapewnić dochód dla swoich pracowników i skutecznie realizować zamierzone cele. Znajomość wyżej wymienionych strategii jest dla nich szansą na uzyskanie stabilności finansowej. Mogli się o tym przekonać przedstawiciele 18 organizacji pozarządowych z subregionu radomskiego, którzy od czerwca do grudnia tego roku brali udział w warsztatach i konsultacjach w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły oraz Kombinat Aktywności Społecznej a finansowanego przez…… Celem projektu było wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych.
Podczas kilkudziesięciu godzin szkoleń uczestnicy poznali strategie pozyskiwania darczyńców i proszenia o wsparcie (fundraising), finansowania społecznego związanego z
dostępem do internetu (crowdfunding), oraz skutecznego pisania wniosków grantowych. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zdobyli również wiedzę z zakresu tworzenia
wizerunku firmy. Uczestnicy warsztatów otrzymali możliwość indywidualnych sześciogodzinnych konsultacji aby w bezpośredniej pracy z doradcami stworzyć ścieżkę
rozwoju swojej organizacji.

 

-Spotkania ze specjalistami były bardzo konkretne, zobaczyliśmy, że są realne możliwości
na realizację naszych celów-stwierdzili przedstawiciele Fundacji Radomskie, którzy
uczestniczyli w projekcie 

– Z większym zaangażowaniem będziemy też szukali informacji na
temat konkursów grantowych i podejmowali pisanie wniosków o dofinansowanie.

Kontakt

26-600 Radom ul. Kilińskiego 15/17 (drugie piętro)

Tel. 882 777 067

Email: kas.stowarzyszenie@gmail.com