Projekt pn.  „Akademia NGO – 4” skupia się na wsparciu i rozwoju 27 organizacji pozarządowych z obszaru województwa mazowieckiego. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie KAS Kombinat Aktywności Społecznej, a  partnerem Staropolski Klaster Ekonomii Społecznej.

 

Grupa Docelowa Projektu:


 27 organizacji pozarządowych z 2 powiatów: lipskiego (Gmina Chotcza, Ciepielów) i radomskiego (Gmina Wolanów) województwa mazowieckiego. Każda z tych 27 organizacji będzie oddelegować co najmniej jedną osobę do udziału w projekcie, co łącznie daje nam minimum 27 uczestników. Co ważne, projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne, które otrzymały pierwszeństwo w procesie rekrutacji.

 1. Co Oferujemy:

  Szkolenia – Ogółem zaplanowaliśmy aż 81 godzin szkoleniowych podzielonych na 3 grupy po 27 godzin, aby dostosować treści do potrzeb członków lokalnych NGO.
  Tematyka do wyboru:


  1. Warsztaty z zakresu fundraisingu

  a/Specyfika Trzeciego sektora i podstawy fundraisingu

  (trzeci sektor -przekrój działań, podstawy fundraisingu, wstęp do metod fundraisingowych, jak

  zjednać darczyńcę, nawiązywania relacji fundraisingowych, przykłady z życia organizacji)

  b/ Warsztaty pt. „Jak napisać od podstaw profesjonalny wniosek sponsorski do określonej,

  zawężonej grupy sponsorów w oparciu o CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu)”

  c/) Warsztaty pt. „Jak tworzymy projekt crowdfundingowy od podstaw: ustalamy projekt, cel,

  oczekiwaną formę wsparcia, wybieramy portal crowdfoundingowy”


  2. Warsztaty z zakresu przygotowania wniosku o grant

  Gdzie należy szukać informacji na temat konkursów grantowych, Jak należy się przygotować do

  pisania wniosku o dofinansowanie, Z jakich elementów powinien się składać projekt i jak go opisać,

  aby zyskał uznanie w oczach oceniających.

  3. Warsztaty z zakresu budowania wizerunku organizacji

  Jak organizacje powinny: komunikować się z otoczeniem, dobrze prowadzić stronę internetowa, być

  aktywne na portalach społecznościowych, inicjować kontakty z mediami.

  Każda z rekrutowanych grup będzie mogła wybrać, czy szkolenie będzie się odbywać stacjonarnie,

  czy też online. Propozycja wyboru przeprowadzenia zajęć podyktowana jest sytuacja pandemiczną.


  4. Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

  Cyberprzestępczość to bardzo duże zagrożenie dla wszystkich organizacji pozarządowych. Warto

  być czujnym i działać proaktywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych danych. Cyberataki mogą

  zakłócić prace i uniemożliwią wypełnianie misji organizacji.

  Poszerzenie kompetencji w zakresie: cyberprzestępczości, socjal mediów, ochrony danych

  osobowych, praw autorskich, bezpieczeństwa danych oraz sprzętu komputerowego i urządzeń

  mobilnych.

   

  5. Konsultacje – Indywidualne spotkania z ekspertami, którzy pomogą w rozwoju waszych projektów.

  W razie potrzeby, zapewniamy dostęp do spotkań online.

   

Kontakt

26-600 Radom ul. Kilińskiego 20/21 (w dziedzińcu)

Tel. 882 777 067

Email: kas.stowarzyszenie@gmail.com