Aga2
Akademia Rozwoju NGO
241675185_276502870700162_7570078706672010422_n
Niezawodny senior: Nauka życia w swiecie nowoczesnych technologii
inegracja 1
Punkt Informacyjno-Edukacyjny
spotkania partycypacyjne 2
Obywatelski Program Promocji Zdrowia Psychicznego w Radomiu i Ziemi Radomskiej

Kontakt

26-600 Radom ul. Kilińskiego 20/21 (w dziedzińcu)

Tel. 882 777 067

Email: kas.stowarzyszenie@gmail.com

Nasze usługi

Dla przedsiębiorców: pomoc w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników. Dla poszukujących pracy: pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia; pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Współpraca z urzędami pracy i innymi instytucjami rynku pracy.

Pośrednictwo pracy

Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych do przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych oraz samorządów z terenu województwa mazowieckiego. Pod indywidualne potrzeby Klienta organizacja wizyt tematycznych na terenie całej Polski.

Wizyty studyjne

Polegające na diagnozie indywidualnych potrzeb i potencjale psychologicznym osób, które chcą zmienić lub podjąć pracę.

Wsparcie psychologiczne

Kompleksowa organizacja i prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych, w tym szkoleń specjalistycznych (wybór trenerów, przygotowanie programu szkolenia, zapewnienie materiałów szkoleniowych i miejsca szkolenia). Organizacja egzaminów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Organizujemy szkolenia zawodowe oraz z kompetencji miękkich.

Szkolenia

W zakresie możliwości zawodowych dla osób, które chcą podjąć lub zmienić pracę. Pomoc w wyborze zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę potencjału osoby, przeprowadzanie indywidualnych rozmów oraz testów. Pomoc w wyborze ścieżki kariery zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami, udzielanie informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

Doradztwo zawodowe i personalne

Stowarzyszenie

Łączą nas 
misja i wartości

Poznaj Nas

I dowiedz się kim jesteśmy
group activity

Grantodawcy